Afschaffing overdrachtsbelasting voor starters
Allereerst lijkt er goed nieuws te zijn voor starters, want vanaf 2021 is de overdrachtsbelasting voor starters van de baan. Een kleine kanttekening: deze regel geldt alleen voor starters tussen de 18 en de 35 jaar die een woning kopen die zij zelf gaan bewonen. Experts zijn kritisch over deze maatregel. Zij verwachten dat dit juist aanleiding kan zijn voor een verdere stijging van huizenprijzen in de categorie starterswoningen. Wij bekijken het graag van de positieve kant en juichen het toe dat starters een voordeel hebben in de concurrentiestrijd met beleggers.

Beleggers moeten dieper in de buidel tasten
Waar voor starters de overdrachtsbelasting vanaf 2021 wordt afgeschaft, moeten beleggers vanaf volgend jaar juist dieper in de buidel tasten. De overdrachtsbelasting voor beleggers stijgt namelijk van 2% naar 8% van de aankoopsom van de woning.

Percentage hypotheekrenteaftrek hogere inkomens daalt, eigenwoningforfait compenseert
Is jouw jaarinkomen hoger dan € 68.507? Dan word jij gezien als een persoon met een hoger inkomen en kun je met ingang van 1 januari 2021 jouw hypotheekrente tegen een lager percentage aftrekken, namelijk 43% in plaats van de huidige 46%. Om dit te compenseren, wordt het eigenwoningforfait volgend jaar verlaagd. Voor woningen tussen de € 75.000 en de € 1090.000 daalt het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,5%.

WOZ-waarden stijgen 6-8 %
De woningprijzen rijzen al heel 2020 de pan uit. Daarom wordt er verwacht dat de WOZ-waarden in 2021 met zo’n 6-8% zullen stijgen. Controleer altijd of de vastgestelde WOZ-waarde van jouw woning correct is, omdat deze bepalend is voor de hoogte van diverse door jou te betalen belastingen.

Studenten en tweeverdieners gaan erop vooruit
Veel (ex-)studenten zitten ermee in hun maag dat hun studieschuld een negatieve invloed heeft op de maximale hypotheek die zij kunnen krijgen. Goed nieuws! Er ligt namelijk een wetsvoorstel op tafel om vanaf 2021 de wegingsfactor te koppelen aan de gemiddelde rente van 5 jaar (de rente van de studieschuld). Dit heeft zowel een positieve invloed op bestaande als op nieuwe studieschulden.

Ook voor tweeverdieners ligt er een gunstig wetsvoorstel op tafel. Momenteel telt het tweede inkomen voor 80% mee bij het aanvragen van een hypotheek. Het voorstel is om dit per 1 januari 2021 voor 90% mee te laten tellen, wat betekent dat tweeverdieners meer kunnen lenen. De verwachting is dat we uiterlijk in november weten of beide wetsvoorstellen worden doorgevoerd.

Aanvraag energielabel wordt een duur grapje
Vanaf 1 januari 2021 komt er een nieuw energielabel en stijgen de kosten voor het aanvragen hiervan naar gemiddeld € 190. Op het moment dat jij jouw woning wil verkopen ben je verplicht een geldig energielabel te hebben. Heb je dit niet geregeld, dan krijg je een boete van €170. Als je een energielabel aanvraagt (of vernieuwt) is deze 10 jaar geldig, ongeacht de invoer van het nieuwe energielabel in 2021.

BENIEUWD WAT JE
HUIS WAARD IS?

Whatsapp ons